Aan de inhoud van de website Bert Houtenbos – Trainer/Coach Outdoorsports is veel aandacht en zorg besteed. Alle informatie is beschikbaar gesteld door Bert Houtenbos – Trainer/Coach Outdoorsports. Ondanks de constante zorg en aandacht die Bert Houtenbos – Trainer/Coach Outdoorsports aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Bert Houtenbos – Coach/Trainer Outdoorsports en alle aan Bert Houtenbos – Coach/Trainer Outdoorsports gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie alsmede technische storingen.

Bert Houtenbos – Coach/Trainer Outdoorsports tracht alle informatie op deze site zoveel als mogelijk actueel, juist en volledig te houden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Ook geeft Bert Houtenbos – Coach/Trainer Outdoorsports geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website aangeboden worden en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van Bert Houtenbos – Coach/Trainer Outdoorsports geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met Bert Houtenbos – Coach/Trainer Outdoorsports kan worden afgedwongen.

Het auteursrecht op de inhoud, de beelden en vormgeving van deze site berust bij Bert Houtenbos – Coach/Trainer Outdoorsports. Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bert Houtenbos – Coach/Trainer Outdoorsports.

Voor vragen kan contact opgenomen worden via info@berthoutenbos.nl.